GENERALFORSAMLING søndag d.28. april 2024

Kære medlemmer af Espergærde Bordtennisklub ETTC.

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Espergærde Bordtennisklub ETTC.
Tilmelding til generalforsamlingen sendes til mail: abjs2424@gmail.com

Dato og tidspunkt:
Søndag d. 28. april 2024 Kl.16:00
Sted: Idrætsbyen Espergærde Gymnasievej 2, 3060 Espergærde

Forslag der ønskes forelagt til generalforsamlingen til vedtagelse i vedtægterne, skal være indgivet skriftligt til klubbens formand eller sendt til klubbens mail: abjs2424@gmail.com senest fem dage før afholdelsen, dvs. tirsdag d. 23. april 2024

Vedtægter: http://ettc.dk/vedtaegter/

Dagsorden for generalforsamlingen

1. Valg af dirigent 
2. Valg af referent
3. Fremlæggelse af årsberetning.
4. Fremlæggelse og godkendelse af klubbens reviderede regnskab.
5. Fastsættelse af kontingent
6. Indkomne forslag
7. Valg til bestyrelsen (Jvf. §2)
8. Valg af revisor. 
9. Valg af revisor suppleant.
10. Eventuelt

Med venlig hilsen
på bestyrelsens vegne
Anja Bech Jensen, formand